Att driva företag kan vara stressande, även om det också är roligt och en stor utmaning. Ett stort stressmoment som kan ge mycket huvudvärk är att hitta rätt person till rätt plats. Som företagare och arbetsgivare är det väldigt viktigt att ha rätt personal. Här kommer tipsen på hur du lyckas.

Anlita ett bemanningsföretag

Det absolut enklaste sättet att hitta bra personal på är genom ett bemanningsföretag. Det finns flera fördelar med att överlåta rekryteringen till ett externt företag: tid, administration och möjligheten att testa om en person kommer fungera och vara en tillgång till företaget. Det är bemanningsföretaget som måste hitta rätt person, vilket du som företagare sparar in mycket tid på. De sköter också mycket av administrationen. Det absolut viktigaste för många företagare är dock möjligheten att kunna testa en person innan den blir anställd. Du vill ha en engagerad och driven person, som vill göra karriär och som kommer att ge allt. Problemet är att många unga kan ha en adekvat utbildning eller kunskap, men har inte så mycket erfarenhet. Vare sig av arbetslivet eller av livet i allmänhet. Du vill vara säker på att din nästa techsupport eller businessadministratör verkligen kan sin sak. Genom att söka ny personal genom ett bemanningsföretag som Bravura kan du testa på personalen. Fungerar personen på arbetsplatsen, har den nog driv och kunskap? Ibland kan man också behöva ha personal under en kortare tid. Du behöver en extra person i kundservicen innan jul eller sommaren. Då är det skönt att kunna få en skicklig vikarie som du inte har något arbetsgivaransvar för. För att hitta personal anlitar du Bravura som ditt bemanningsföretag i Göteborg så har du snart rätt person på rätt plats.

Fungerar på arbetsplatsen

När du ska anställa en person är det särskilt några saker som du ska titta på. Hur väl fungerar personen på arbetsplatsen? Har den nog kompetens eller talang för jobbet? För en bra arbetsmiljö är det viktigt att personalen kommer överens. Att personer mår bra och klarar de sociala situationer som tjänsten innebär. För vissa tjänster krävs det mycket socialt finlir, medan det för andra arbetsuppgifter bara är viktigt att personen kommer bra överens med sin närmaste arbetskamrat. När du låter personalen från Bravura testjobba är det viktigt att du ser hur personen påverkar hela arbetslaget. Hur kompetent en person än är, så är en arbetsplats ett mycket socialt ställe.

För det andra behöver du tänka över kompetensen. Du kan ha världens trevligaste person framför dig, men sanningen är att personen faktiskt inte har nog kompetens för jobbet. Antingen att den brister i utbildning eller att personen saknar den naturliga talang som du skulle behöva. För det tredje är det bra att anställa personer som kommer att stanna på tjänsten under lagom lång tid. För en tjänst, som sekreterare eller administratör, kan du vilja ha en lugnare person som verkligen kommer att vilja arbeta hos dig i 10-15 år. Medan du på en annan tjänst vill anställa någon som vill göra karriär och som inom ett par år kommer att gå vidare.